کنسرت بابک مافی

خواننده: بابک مافی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک مافی ایمیل خود را وارد کنید

بابک مافی

کنسرت بابک مافی 10 اردیبهشت 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...