کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [85000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.owjconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 6 اردیبهشت 1398 در یزد سالن تربیت معلم سایت خرید بلیط : www.owjconcert.com ...