کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] اردیبهشت 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 11 اردیبهشت 1398 در کرمان سالن تلاش سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...