کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: شهریار سالن همایش خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [165000 -50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت استاد شهرام ناظری 12 اردیبهشت 1398 در شهریار سالن همایش خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...