خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 5 اردیبهشت 1398 در منطقه آزاد انزلی سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...