کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 13 اردیبهشت 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران سایت خرید : www.iranconcert.com ...