کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 5 اردیبهشت 1398 در کرج سالن سینما تئاتر چمران سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...