کنسرت سیمین غانم

خواننده: سیمین غانم

محل برگزاری کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 14 , 21 ] تیر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [125000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیمین غانم ایمیل خود را وارد کنید

سیمین غانم

کنسرت سیمین غانم 6 و 14 و 21 تیر 1398 در تهران تالار وحدت خرید اینترنتی: www.iranconcert.com ...