کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: میناب سالن یادگار امام

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 1 اردیبهشت 1398 در میناب سالن یادگار امام سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...