کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [170000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 30 فروردین 1398 در کیش آوای خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...