کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: سمنان سالن غدیر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت استاد شهرام ناظری 5 اردیبهشت 1398 در سمنان سالن غدیر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...