کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: نجف آباد شیخ بهایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 30 فروردین 1398 در نجف آباد شیخ بهایی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...