کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] اردیبهشت 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 8 اردیبهشت 1398 در تهران سالن برج میلاد سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...