کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن کوثر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.sharghconcert.ir

جهت اطلاع از کنسرت های محمد معتمدی ایمیل خود را وارد کنید

محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی 30 فروردین 1398 در اصفهان سالن کوثر سایت خرید بلیط : www.sharghconcert.ir ...