کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [140000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.belitbox.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 4 و 5 اردیبهشت 1398 در بوشهر سالن سینما آوینی سایت خرید بلیط : www.belitbox.com ...