کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: محمودآباد سالن اکسین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 24 فروردین 1398 در محمودآباد سالن اکسین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...