کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایش های بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 , 13 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایوان بند ایمیل خود را وارد کنید

ایوان بند

کنسرت ایوان بند 12 و 13 اردیبهشت 1398 در تبریز سالن همایش های بین المللی سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...