کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] اردیبهشت 1398

قیمت بلیط: [130000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.3bilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 5 اردیبهشت 1398 در تبریز سالن همایش های بین المللی سایت خرید بلیط : www.3bilit.com ...