کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: متل قو سالن آزادگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 15 فروردین 1398 در متل قو سالن آزادگان سایت خرید : www.iranconcert.com ...