خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 10 فروردین 1398 در ساری سالن سینما سپهر سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...