کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 10 فروردین 1398 در متل قو کمپینگ ساحلی قو سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...