کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 9 فروردین 1398 در متل قو کمپینگ ساحلی قو سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...