خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 6 فروردین 1398 در رشت سالن نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...