کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: قشم سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] فروردین 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 6 فروردین 1398 در قشم سالن نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...