کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: قشم سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 3 فروردین 1398 در قشم سالن نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...