کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: قشم سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 14 فروردین 1398 در قشم سالن نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...