کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های اشوان ایمیل خود را وارد کنید

اشوان

کنسرت اشوان 10 فروردین 1398 در رشت سالن نمایشگاه بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...