کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: انزلی سالن همایش ویشگاهی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 8 فروردین 1398 در انزلی سالن همایش ویشگاهی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...