کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: چابهار سالن ورنا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 5 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 4 و 5 فروردین 1398 در چابهار سالن ورنا سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...