کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 14 فروردین 1398 در منطقه آزاد انزلی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...