کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 , 7 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 5 و 7 فروردین 1398 در منطقه آزاد انزلی خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...