کنسرت شهرام ناظری

خواننده: شهرام ناظری

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام ناظری

کنسرت استاد شهرام ناظری 22 اسفند 1397 در تهران سالن برج میلاد سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...