خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: خرمشهر تالار خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 14 اسفند 1397 در خرمشهر تالار خلیج فارس سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...