» » سالن پیام مخابرات زنجان

آدرس :
زنجان - اتوبان 22 بهمن - رو به روی ستاد فرماندهی - مجموعه فرهنگی و ورزشی پیام مخابرات