کنسرت علی یاسینی

خواننده: علی یاسینی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 , 22 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [50000-150000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی یاسینی ایمیل خود را وارد کنید

علی یاسینی

کنسرت علی یاسینی 21 و 22 اسفند 1397 در تهران سالن وزارت کشور سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...