کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: تهران خانه همایش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [350000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی 17 اسفند 1397 در تهران خانه همایش خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...