» » سینما هلـال زاهدان

آدرس :
زاهدان - خیابان آزادی - روبروی پارک شادی ها - سینما هلـال