خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 10 , 20 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 10 و 20 اسفند 1397 در تهران سالن وزارت کشور قیمت بلیط : 160000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...