کنسرت بابک مافی

خواننده: بابک مافی

محل برگزاری کنسرت: ارومیه تالار اروس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] بهمن 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک مافی ایمیل خود را وارد کنید

بابک مافی

کنسرت بابک مافی 30 بهمن 1397 در ارومیه تالار اروس قیمت بلیط : 130000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...