کنسرت گروه لیان

خواننده: گروه لیان

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه لیان ایمیل خود را وارد کنید

گروه لیان

کنسرت گروه لیان محسن شریفیان 2 اسفند 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط: 120000 - 40000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...