کنسرت گروه لیان

خواننده: گروه لیان

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه لیان ایمیل خود را وارد کنید

گروه لیان

کنسرت گروه لیان محسن شریفیان 3 اسفند 1397 در کرج سالن سینما تئاتر چمران قیمت بلیط: 100000 - 40000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...