کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 ] فروردین 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [220000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 2 و 3 و 14 و 15 فروردین 1398 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 170000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...