کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 , 28 ] بهمن 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 27 و 28 بهمن 1397 در آمل اریکه آریایی قیمت بلیط : 120000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...