خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن کارگران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 8 اسفند 1397 در زاهدان سالن کارگران قیمت بلیط: 95000 - 45000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...