کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 , 16 , 23 , 24 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 7 و 16 و 23 و 24 اسفند 1397 در تهران سالن میلاد نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 160000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...