خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن ایرانیان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [180000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 اسفند 1397 در تهران سالن ایرانیان قیمت بلیط : 180000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...