» » سالن دانشگاه پزشکی کاشان

سالن دانشگاه پزشکی کاشان  [محل برگزاری کنسرت ها / اصفهان]


آدرس :
کاشان - کیلومتر 3 جاده راوند - بلوار پزشک - دانشکده پزشکی