کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: بروجرد سینما فلسطین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] بهمن 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 26 بهمن 1397 در بروجرد سینما فلسطین قیمت بلیط : 120000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...