کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] اسفند 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه پالت ایمیل خود را وارد کنید

گروه پالت

کنسرت گروه پالت 6 اسفند 1397 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 150000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...