کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] بهمن 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.ubelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 26 بهمن 1397 در آبادان سینما نفت قیمت بلیط : 130000 - 40000 سایت خرید : www.ubelit.com ...